अहमदनगर नोकरी । पर्यावरण सल्लगार अहमदनगर


अहमदनगर येथील शासकीय जमिनीवर खाणपट्टे मंजूर करणेसाठी व डीएसआर साठी पर्यावरण सल्लागाराची नेमणूक भरणे

मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागारांना जिल्हा कार्यालय, अहमदनगर द्वारे सूचित केले जाते की 2021-2022 चा अहवाल अहमदनगर जिल्हा शासनाला सादर केला जाईल. डीएसआर तयार करण्यासाठी खालील अटी आणि डीएसआरच्या मंजुरीच्या अटींच्या अधीन राहून ई-निविदा आमंत्रित केल्या जात आहेत. या अहवालातील सर्व अटी व शर्ती www.ahmednagar.gov.in आणि https वर उपलब्ध आहेत.
अधिक माहितीसाठी सूचना  वाचा
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy