Loading Now

ठाणे जिल्ह्यातिल महानगरपालिका (Municipal Corporation in Thane District)

ठाणे जिल्ह्यातिल महानगरपालिका (Municipal Corporation in Thane District)

 ठाणे जिल्ह्यात, महाराष्ट्र, भारतामध्ये अनेक महानगरपालिका आहेत. त्यापैकी काही आहेत:

ठाणे महानगरपालिका

नवी मुंबई महानगरपालिका

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका

उल्हासनगर महानगरपालिका

ad

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका

वसई-विरार महानगरपालिका

ठाणे जिल्ह्यातील या सहा प्रमुख महापालिका आहेत.

अँन्ड्रॉईड app डाउनलोड करा . 

Post Comment