वाक्य रचनेचे किती प्रकार पडतात

विधानात्मक वाक्य : मी मराठी वाचतो.

प्रश्नार्थक वाक्य : तु मराठी वाचतो ?

आज्ञार्थी वाक्य : हिंदी वाचा.

उदगार वाचक वाक्य : वाह ! खूप मोठे आहे.

नकारात्मक वाक्य : मी गणित वाचत नाही .

होकारात्मक वाक्य : मी गणित सोडवतो.

रचनेवरून वाक्याचे प्रकार :

१.सरल (शुद्ध ) वाक्य : मी मराठी वाचतो एक क्रिया.

२.मिश्र वाक्य : एक वाक्य प्रधान दुसरे गौण वाक्य. उदा-तो म्हणाला कि मी पुस्तक वाचीन.

३.सयुक्त वाक्य : अनेक उपवाक्य असतात. उदा –राजू शाळेत गेला त्याने शिक्षकास विचारले आणि पेपर सोडायला बसला.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy