Loading Now

स्थलांतराची कारणे व परिणाम (Causes and effects of migration)

स्थलांतराची कारणे व परिणाम (Causes and effects of migration)

smartworks-coworking-cW4lLTavU80-unsplash-300x169 स्थलांतराची कारणे व परिणाम (Causes and effects of migration)

Causes and effects of migration : स्थलांतराची कारणे अनेक असू शकतात, जसे कि नौकरी, शिक्षण, कुटुंब, आरोग्य, विविध संस्था, समाज आणि संचार इ. सर्वात मोठ्या आणि सामान्य कारण नौकरी मुले लोक स्थलांतर करतात . जगातील विविध स्थानांवर नोकरी सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे लोक स्थानांतर करू शकतात. इतर कारणांपैकी, नवीन संस्था वर्तणूक शुरू करणे, एका विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ण करणे, कुटुंबातील सदस्यांच्या स्थितीत बदल होणे, विविध समाजातील समस्यांच्या कारणांमुळे असुविधा, आणि अन्य सामान्य जीवनाच्या कारणांमुळे स्थानांतर करण्याची गरज असते.

Join Indian Army : 8वी, 10वी आणि 12वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना भारतीय सैन्यात भरती होण्याची सुवर्ण संधी, शेवटची तारीख जवळच !

स्थलांतराच्या परिणामांमध्ये येतात: नवीन माणसांच्या संगणकीय शिक्षणाची गरज, आणि समाजातील आणि सामाजिक जीवनात नवीन स्थानांतर अनुभवाची गरज. स्थानांतर करण्यातून व्यक्ती नवीन समुदाय, स्थानीय समस्यांची समज आणि जीवनशैली अनुभवू शकतो.

स्थलांतर ची आणखी कारणे आहेत

ad

विविध संस्था: नौकरी, शिक्षण, व्यापार आणि इतर संस्थांमध्ये स्थानांतर होऊ शकतो.

कृत्रिम आणि प्राकृतिक आपत्ती: जमिनी अस्तित्वात असल्यास नागरिकांना सुरक्षित स्थान शोधणे आवश्यक असते.

संचार: नवीन जीवनाच्या शर्तींनुसार आवश्यक स्थानांतर होणे.

कुटुंब: कुटुंबातील सदस्यांच्या स्थितीत बदल होण्यास आणि कुटुंबातील सदस्यांना सुरक्षित आणि सुखी जीवन देण्यासाठी स्थानांतर जरूरी असते.

स्थलांतराच्या परिणामांमध्ये आपण आपल्याला नवीन जीवनाच्या संभाव्यता देतो, पण संशयाचे निष्कर्षातून अनेक छोटे-मोठे प्रॉब्लेम संबंधित होतात, जसे कि नवीन संदर्भात विविधतेच्या विचारांची अभाव, समुदायात लगेच प्रवेश करण्याच्या संबंधात समस्या, नवीन कार्यालय असण्याच्या संबंधात समस्या आणि इतरांना.

Post Comment