Loading Now

Maharashtra PSC Releases First Answer Sheet for Group C Service Mains Examination 2022

Maharashtra PSC Releases First Answer Sheet for Group C Service Mains Examination 2022

 

Fo2OVxNakAAoeEx Maharashtra PSC Releases First Answer Sheet for Group C Service Mains Examination 2022

मुंबई, 13 फेब्रुवारी 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2022 एकत्रित पेपर क्रमांक 1 ची पहिली उत्तरपत्रिका प्रसिद्ध केली आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरांची पडताळणी करण्याची आणि त्यांच्या गुणांची गणना करण्याची संधी देण्यासाठी आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे.

उत्तरपत्रिका आयोगाच्या वेबसाइटवर डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे आणि परीक्षेला बसलेले उमेदवार त्यांच्या अद्वितीय लॉगिन क्रेडेन्शियल्सचा वापर करून त्यात प्रवेश करू शकतात. आयोगाने उत्तरपत्रिकेसह तपशीलवार चिन्हांकन योजना देखील जारी केली आहे, ज्यामुळे उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरांचे मूल्यांकन कसे केले गेले हे समजण्यास मदत होईल.

ad

ज्या उमेदवारांना उत्तरपत्रिका किंवा गुणांकन योजनेबाबत काही शंका किंवा शंका असतील ते आयोगाकडे त्यांच्या समस्या मांडू शकतात. आयोगाने उमेदवारांना उत्तरपत्रिका आणि मार्किंग स्कीम काळजीपूर्वक तपासण्याचा सल्ला दिला आहे आणि दिलेल्या मुदतीत कोणत्याही विसंगतीचा अहवाल द्यावा.

आयोगाचे हे पाऊल परीक्षा प्रक्रियेत निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेला चालना देण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे आणि यामुळे उमेदवारांचा प्रणालीवरील आत्मविश्वास वाढण्याची शक्यता आहे. उत्तरपत्रिका जाहीर झाल्यामुळे उमेदवारांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे आणि अनेकांनी त्यांच्या उत्तरांची पडताळणी करण्यासाठी त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या आयोगाच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे.

शेवटी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गट क सेवा मुख्य परीक्षा २०२२ एकत्रित पेपर क्रमांक १ ची पहिली उत्तरपत्रिका जारी करणे हा परीक्षा प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि याचा उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

Post Comment