Loading Now

तीन अक्षरी मुलींची नावे (Three letter girl names)

तीन अक्षरी मुलींची नावे (Three letter girl names)

तीन अक्षरी मुलींची नावे (Three letter girl names)

काना, रिया, दिया, जानू, मीना, लीला, सानी, वाणी,

तनू, विनी, नेहा या असे काही नावे असू शकतात.कामी, रूपा,

ad

साधा, शीता, गौरी, ज्योती, तारा, सोना, लता, तृप्ती, पूजा, निशा, रूही,

आकांक्षा या असे अनेक नावे असू शकतात.

Post Comment