Pune News : Stay up-to-date with the latest pune news and local news from Pimpri Chinchwad with Pune City Live . Explore latest updates from Politics news, entertainment to crime news.

तुम्हाला हे माहिती का ? भारतीय संविधान जगातील सर्वात मोठे संविधान

भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. इंग्रजी भाषेत २२ भाग, ४४४ कलमे, ११८ दुरुस्त्या आणि १,१७,३६९ शब्द असलेले हे संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले.
भारतीय संविधानाची रचना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील संविधान सभेने केली होती. यात नागरिकांना मूलभूत हक्क, स्वातंत्र्ये, समानता आणि न्याय यांचा समावेश आहे. संविधान हे भारतातील सर्वोच्च कायदा आहे आणि ते सरकारच्या सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवते.

संविधानाची वैशिष्ट्ये

भारतीय संविधानाची काही वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

* लिखित संविधान: हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे.
* संघीय संविधान: हे संविधान भारताला संघीय प्रजासत्ताक बनवते.
* लोकशाही संविधान: हे संविधान भारताला लोकशाही देश बनवते.
* धर्मनिरपेक्ष संविधान: हे संविधान भारताला धर्मनिरपेक्ष देश बनवते.
संविधानाचे महत्त्व
भारतीय संविधान हे भारताच्या लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहे. हे संविधान नागरिकांना मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्ये प्रदान करते आणि सरकारच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवते. संविधान हे भारताच्या एकतेचे आणि अखंडतेचे प्रतीक आहे.

निष्कर्ष

भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे आणि सर्वात महत्त्वाचे संविधान आहे. हे संविधान भारताच्या लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहे आणि नागरिकांना मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्ये प्रदान करते.

Join Buttons Join WhatsApp Group Join Telegram Channel