Pune News : Stay up-to-date with the latest pune news and local news from Pimpri Chinchwad with Pune City Live . Explore latest updates from Politics news, entertainment to crime news.

संभाजी महाराजांच्या हत्येचा बदला: संताजी घोरपडे, धनाजी जाधव आणि शंकराजी नारायण यांच योगदान !

संभाजी महाराजांच्या हत्येचा बदला घेणारे तीन प्रमुख योद्धा
संभाजी महाराजांच्या हत्येचा बदला घेणारे तीन प्रमुख योद्धा

संभाजी महाराजांच्या हत्येचा बदला घेणारे तीन प्रमुख योद्धा होते:

  • संताजी घोरपडे हे मराठा साम्राज्याचे सरसेनापती होते. त्यांनी औरंगजेबाच्या अनेक मोहिमांवर धुमाकूळ घातला आणि अनेक लढाया जिंकल्या. संभाजी महाराजांच्या हत्येनंतर त्यांनी औरंगजेबावर तीव्र हल्ले सुरू केले. त्यांनी औरंगजेबाच्या अनेक सरदारांना मारले आणि त्याच्या अनेक प्रदेशांवर विजय मिळवला.

उदाहरणार्थ, संताजी घोरपडे यांनी १६८९ मध्ये औरंगजेबाच्या ताब्यात असलेल्या औरंगाबाद शहरावर हल्ला केला आणि त्या शहराचे काही भाग जिंकले. त्यांनी औरंगजेबाच्या सेनापती कासिमखान याचा पराभव केला आणि त्याला मारले.

  • धनाजी जाधव हे मराठा साम्राज्याचे एक आणखी प्रमुख योद्धा होते. त्यांनी संताजी घोरपडे यांच्यासोबत अनेक लढाया लढल्या आणि संभाजी महाराजांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी त्यांनी मोठा योगदान दिला.

उदाहरणार्थ, धनाजी जाधव यांनी १६९० मध्ये औरंगजेबाच्या ताब्यात असलेल्या बंगलोर शहरावर हल्ला केला आणि त्या शहराचे काही भाग जिंकले. त्यांनी औरंगजेबाच्या सेनापती अब्दुल रशीद खान याचा पराभव केला.

  • शंकराजी नारायण हे मराठा साम्राज्याचे एक ज्येष्ठ सरदार होते. ते एक कुशल राजकारणी आणि रणनीतीकार होते. त्यांनी संभाजी महाराजांच्या हत्येनंतर राजाराम महाराजांना मदत केली आणि मराठा साम्राज्याचा विस्तार सुरू ठेवला.

उदाहरणार्थ, शंकराजी नारायण यांनी संभाजी महाराजांच्या पत्नी येसूबाई यांचे रक्षण केले आणि त्यांना औरंगजेबाच्या ताब्यातून मुक्त केले. त्यांनी मराठा साम्राज्याच्या अनेक प्रदेशांचा प्रशासकीय कारभार सांभाळला.

या तीन योद्धांव्यतिरिक्त, संभाजी महाराजांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी अनेक मराठा योद्धांनी लढा दिला. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जाती-जमातीच्या लोकांनी संभाजी महाराजांच्या हत्येचा निषेध केला आणि औरंगजेबाविरुद्ध लढा दिला.

उदाहरणार्थ, गोवळकोंडा येथील मराठा सरदार सिद्दी कान्होजी याने औरंगजेबाच्या अनेक मोहिमांवर हल्ले केले. त्याने औरंगजेबाच्या अनेक सरदारांना मारले आणि त्याच्या अनेक प्रदेशांवर विजय मिळवला.

संभाजी महाराजांच्या हत्येचा बदला घेण्याचे श्रेय या तीन प्रमुख योद्धांसोबतच संपूर्ण मराठा साम्राज्याला जाते. मराठा सैन्याने औरंगजेबाच्या मोठ्या सैन्याला अनेक लढायांमध्ये पराभूत केले. त्यांनी औरंगजेबाच्या अनेक प्रदेशांवर विजय मिळवला आणि त्याच्या साम्राज्याला खिळखिळे केले.

संभाजी महाराजांच्या हत्येचा बदला घेण्याचे कार्य हे एक कठीण आणि दीर्घकाळ चाललेले कार्य होते. त्यासाठी मराठा सैन्याने अनेक वर्षे कठोर संघर्ष केला. शेवटी, मराठ्यांनी या कार्यात यश मिळवले आणि संभाजी महाराजांच्या हत्येचा बदला घेतला.

Join Buttons Join WhatsApp Group Join Telegram Channel